Služby

Inženýrská geodézie Praha – vytyčování staveb, zaměřování inženýrských sítí atd.
•    zaměřování skutečného provedení inženýrských sítí
•    zaměřování skutečného provedení budov
•    polohopisné a výškopisné plány
•    zaměřování mapových podkladů pro projekční činnosti
•    vytyčování staveb
•    základní mapy závodů
•    zaměřování a výpočet kubatur
•    komplexní geodetické práce na stavbě mostů


Katastr nemovitostí Praha – podklady pro zápis do katastru nemovitostí, Praha
•    geometrické plány pro zaměření staveb
•    geometrické plány pro dělení pozemků
•    geodetické plány pro vyznačení věcných břemen
•    vytyčování hranic pozemků


Speciální práce v oboru geodézie, Praha – speciální geodetické práce
•    zaměřování současného stavu budov - stavební zaměření
•    vyhledání podzemních sít

 

Gropur - Geodetické práce

Společnost GROPUR s.r.o. poskytuje kvalitní služby v oblasti geodézie na území celé České republiky.
Nabízíme ucelenou nabídku prací v oblastech inženýrské geodézie, katastru nemovitostí i speciálních prací v oboru

Mapa

Kontakt

GROPUR s.r.o. specialista na geodetické práce

Adresa:
Lysinská 1861
143 00 Praha 4 - Modřany

Mob.: 604 730 389 , 602 146 765
E-mail:gropur@gropur.cz

Fotogalerie

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
Back to Top